Dyrebar

Om Dyrebar

Dyrebar er en norsk tjeneste for registrering av savnede og funnede kjæledyr,
og har siden 2007 gjenforent mange tusen bortkomne kjæledyr med sine eiere.

I en kort periode hadde Dyrebar også en sosial tjeneste drevet av VG, men denne ble stengt i siste halvdel av 2013.

.. men Dyrebar var ikke død!

Høsten 2013 endte med skrinlegging for VGs store satsning på et sosialt klubbkonsept for dyreeiere. Fremtiden for tjenesten har lenge vært uviss, men nå er det endelig klart – Dyrebar og dens Savnet og funnet-tjeneste får heldigvis leve videre.

Ved årsskiftet 2011/2012 ble Dyrebar overtatt av VG. Frem til da hadde nettsiden bidratt til gjenforening av nesten 4000 kjæledyr i Norge.

I løpet av sin tid som VG-tjeneste ble Savnet og funnet-tjenesten rustet opp og forbedret, men først og fremst bestod satsningen av Dyrebar.no som en sosial møteplass for dyreeiere. Etter halvannet års tid ble imidlertid tjenesten lagt ned.

Dette har i ettertid holdt flere av prosjektdeltakerne fra VG våkne om natten. Skulle dette virkelig være slutten for denne tjenesten som alle hadde så stor tro på? Hva hvis man kunne gi Dyrebar en ny sjanse?

Heldigvis får Dyrebar den sjansen. Fra og med juli 2015 har VG inngått en avtale om en komplett overdragelse av tjenesten Dyrebar til fire av ildsjelene fra prosjektet; Renathe, Espen, Kristoffer og Hilde.

Først og fremst er målet å holde liv i Savnet og funnet-tjenesten, som i så mange år har sørget for å gjenforene savnede kjæledyr med sine eiere. Et mer langsiktig mål er å relansere Dyrebar.no som en bredere, sosial tjeneste for alle som er interessert i kjæledyr.

Vi er spente på fortsettelsen!

  • EspenEspen
  • KristofferKristoffer
  • RenatheRenathe
  • HildeHilde

Dyrebars historie

Dyrebar ble startet i 2007 av Arve Skogvold, sammen med representanter fra Dyrebeskyttelsen Trondheim og Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim:

Det hele startet med noen ildsjeler i Dyrebeskyttelsen Norge Trondheim og Omegn (Dyrebeskyttelsen Trondheim) og Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim. De brukte mye tid og arbeid på å spore opp eierne til dyr som var på avveie. De holdt manuell oversikt over eiere som meldte fra om at de savnet dyr, og måtte leite gjennom lister når det dukket opp nye dyr, og ringe rundt for å høre om det kunne være deres dyr. Man ønsket en nettside som kunne hjelpe til med dette, og slik ble idéen bak Dyrebar.no født.

Arve

Etter noen møter der de diskuterte mulige løsninger og funksjonalitet, satte Arve Skogvold i gang med å utvikle nettsiden, og tok seg siden av alt av drift, oppfølging og vedlikehold av Dyrebar.no. Dyrebeskyttelsen og FOD bidro flittig med tilbakemeldinger på ønsket funksjonalitet.

Dyrebeskyttelsen og FOD fikk laget en infoplakat for Dyrebar.no som de hengte opp rundt omkring i Trondheim og omegn. De begynte å bruke siden aktivt i sitt arbeid, og henviste alle som tok kontakt om bortkomne dyr om å legge inn annonse på nettsiden, og fikk dermed en total oversikt. Det viste seg å være et uvurderlig verktøy, noe man også kan se om under «løste saker». Når Dyrebeskyttelsen og FOD var intervjuet i media, refererte de også til Dyrebar.no. Ut over dette var det ikke noen annonsering av nettsiden – den spredte seg på folkemunne og ved hjelp av plakatene man kan få skrevet ut på en annonse.

Vi håper at enda flere kan få hjelp til å finne sine bortkomne kjæledyr, og gleder oss til å se hvordan fremtiden blir.

Fra Dyrebars opprinnelige "Om oss"-beskrivelse

Kontakt oss

Har du problemer med å opprette en annonse eller annet teknisk på sidene, kan du kanskje finne svaret på hjelpesiden vår?

Ta kontakt med oss på support@dyrebar.no, så hjelper vi deg så fort vi kan!