Brunsvart ilder (evt. mår/mink/røyskatt), virket tam/søkende funnet i Bergen

Annonse-ID: 120270 | Område: Mulig ILDER observert krysse E39 kl. 14.50 litt før Almåsrinden, nordgående løp | Funnet: 26.12.2023 | Oppdatert: 27.12.2023 18:26

Funnet
26.12.2023
Område
Mulig ILDER observert krysse E39 kl. 14.50 litt før Almåsrinden, nordgående løp (Bergen)
Adresse
Rase
Ilder (evt. mår/mink/røyskatt), virket tam/søkende
Pels
Kort, ensfarget
Farge
Brunsvart

Beskrivelse av utseende og kjennetegn

Ilder (evt. mår/mink/røyskatt), virket tam og søkende

Historie

Mulig ILDER observert krysse E39 kl. 14.50 litt før Almåsrinden, nordgående løp

Kartposisjon