Hollender


Gruppe: Små raser Vekt: 2,5 til 3,2 kg Ører: Stående ører Pels: Langhåret

Foto: Hagen Graebner, Wikimedia Commons

Opprinnelse


Hollenderen finnes på hollandske malerier fra 1500-tallet, noe som tyder på at det er en svært gammel rase. Den kommer opprinnelig fra Belgia som var underlagt Holland. Herfra tok engelske sjømenn med seg rasen tilbake til England. England har fått æren for å avle rasen strukturert fra midten av 1800-tallet med vekt på å få den særegne tegningen med blant annet mørk bakpart.

Farger


Hvit grunnfarge. Tegningen kan være i mange ulike farger.

Atferd/gemytt


Rolig, snill, forsiktig og sosial, men også svært nysgjerrig. Hollenderen vil utforske hjørner og vil ofte stille seg opp på to ben for å se seg omkring.

Beskrivelse


Hollenderen er en rolig og snill kanin, og fungerer fint som førstegangskanin. Den er lett å kjenne igjen på det karakteristiske fargemønsteret. Før dvergkaninrasene kom, var hollenderen verdens mest populære kaninrase. Den er fortsatt blant de ti mest populære, ifølge Wikipedia. I USA har hollenderkaninen (kalt dutch rabbit) egne raseklubber.

Helse


Eldre hollenderkaniner kan være utsatt for artrose (slitasje i leddene som gir smerter). Den bør alltid ha tilgang til beskyttelse mot kulde.

Kilder
Boken ”Den store kaninboka” (Tun forlag) av Marit Emilie Buseth, Yahoo.com: Everything you should know about a dutch rabbit, Norsk kaninregister, informasjonsnettstedet Kanin.org, Danmarks kaninavlerforening, oppdrettersiden hkaniner.com, Store norske leksikon, veterinær Elisabeth Blom, Wikipedia, samt de utenlandske nettsidene animal-world.com, kanin.ifokus.se og Rightpet.com.