White


Gruppe: Mellomstore raser Vekt: 3 til 4 kg Ører: Stående ører