Nordsvensk hest


Klassifisering:
Hest
Høyde:
153 til 158 cm

Bruksområder


Egnet til Hobbyridning
Ikke egnet til Dressur
Ikke egnet til Distanse
Ikke egnet til Kjøring med vogn
Ikke egnet til Galopp
Ikke egnet til Sprang
Ikke egnet til Feltritt
Ikke egnet til Western
Egnet til Trav

Opprinnelse


Sverige

Farger


Finnes i alle rene farger

Gemytt


Rolig, arbeidsvillig og tillitsfull

Passer best for


Passer for alle, også nybegynnere

Beskrivelse


Den nordsvenske hesten utgjør sammen med gotlandsruss og svensk ardenner de tre svenske nasjonale rasene. Den har røtter i de gamle skandinaviske rasene, og er nært beslektet med norsk dølehest, selv om den er noe tyngre. Det var likevel først på slutten av 1800-tallet at det ble opprettet en egen raseorganisasjon for den nordsvenske hesten.

I dag blir det ført streng avlspolitikk for rasen. Det blir rutinemessig tatt røntgen for å unngå at det blir avlet noen feil inn i rasen, og det utføres bruksprøver hvor man blant annet tester trekkraft. I tillegg testes fruktbarheten. Den strukturerte avlen har resultert i en sterk og arbeidsvillig hest med godt gemytt og god fruktbarhet. Den nordsvenske hesten brukes fortsatt til skogsarbeid og i militæret i Sverige.

På samme måte som den norske kaldblodstraveren er skilt ut som egen rase fra dølehesten er den svenske kaldblodstraveren skilt ut som egen rase fra den nordsvenske hesten. I dag er det felles avlsplan for den nordsvenske kaldblodstraveren og den norske kaldblodstraveren, mens dølehest og nordsvensk hest har hver sin avlsplan.

Du kan lese mer om den nordsvenske hesten på den svenske foreningens hjemmeside; Föreningen Nordsvenska Hästen

Helse


Nordsvensk hest lever er en sterk og sunn rase som ofte lever lenge.

Kilder
Susan Hellum, Föreningen Nordsvenska Hästen, bøkene Hesten i vår tid (Tun Forlag) av H. K. Dahle, H. P. Eriksen, S. Hellum, K. Hustad, B. Iversen, T. Knævelsrud, T. Kvam, H. Nybråten, R.H. Pedersen, V. Thune, O. Vangen, og Våre hester (Tun Forlag) av Deborah Frowen, og Hester, 100 rasers opprinnelse og særtrekk (Aschehoug forlag) av M. C. Harris og N. J. Swinney og nettstedene Wikipedia.org, Store Norske leksikon og Animal-world.